Đường Hoa Nguyễn Huệ 2020 trong sắc xuân Canh Tý
Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 tràn đầy sắc xuân

Đường Hoa Nguyễn Huệ 2020 trong sắc xuân Canh Tý

Với người dân Sài Gòn, có lẽ Đường hoa Nguyễn Huệ không còn xa lạ nữa. Đặc biệt, vào mỗi độ xuân về thì ngàn hoa khoe sắc thắm rực…

Xem thêm Đường Hoa Nguyễn Huệ 2020 trong sắc xuân Canh Tý