Cac Loai Hinh Doanh Nghiep O Viet Nam Duoc Chia Lam 5 Hinh Thuc Co Ban
06/04/2022

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định, các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam được chia làm 5 loại hình cơ bản gồm: Doanh nghiệp tư nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh. Vậy, đặc điểm, điều kiện và thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp này như nào? Đơn vị nào cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín trên thị trường hiện nay? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp cụ thể ngay dưới bài viết sau.

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Cùng với YES OFFICE điểm qua một số đặc điểm nổi bật của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay ngay dưới đây:

 Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam được chia làm 5 hình thức cơ bản
Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam được chia làm 5 hình thức cơ bản

Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Đây là công ty do một cá nhân làm chủ, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng toàn bộ tài sản của bản thân về hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi một cá nhân chỉ được phép thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp tư nhân được đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Công ty do một cá nhân làm chủ và có trụ sở giao dịch riêng. Đặc biệt, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo luật công ty.
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chủ doanh nghiệp có thể tự điều hành hoặc thuê người khác điều hành và quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp.

XEM THÊM: Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Đối với công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh cần có tối thiểu 2 thành viên cùng sở hữu công ty và hoạt động dưới một tên chung.
 • Ngoài các thành viên hợp danh, loại hình doanh nghiệp này còn có thể thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh bắt buộc là cá nhân, đủ tư cách pháp lý về thành lập doanh nghiệp.
 • Các thành viên góp vốn sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.
 • Doanh nghiệp hợp danh có tư cách pháp nhân và đặc biệt thành viên có quyền quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trước sự phát triển của công ty.

Đối với công ty cổ phần

 • Các chủ thể tham gia góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được gọi là các cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân có tư cách pháp lý và tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Số lượng cổ đông của công ty cổ phần ít nhất là 3 cổ đông và không có giới hạn về số lượng cổ đông tối đa.
 • Cổ đông khi góp vốn vào công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty sẽ được chia làm các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận về đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần được quyền phát hành chứng khoán các loại nhằm mục đích huy động vốn theo luật chứng khoán.

XEM THÊM: Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Công ty TNHH được chia làm 2 loại chính gôm: Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Công ty TNHH 1 thành viên sẽ do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số lượng tối thiểu 2 thành viên và tối đa 50 thành viên góp vốn. Thành viên tham gia góp vốn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn thành viên đã góp vào công ty.
 • Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu, cổ phần để huy động vốn.

XEM THÊM:

Công ty TNHH được chia làm 2 loại chính
Công ty TNHH được chia làm 2 loại chính

Ngoài ra, dựa vào vốn đầu tư chúng ta có thể phân định công ty có vốn đầu tư nước ngoài và công ty 100% vốn Việt Nam. Mặc khác, dựa vào nhu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập công ty hoặc đơn vị trực thuộc cho phù hợp với mục đích, nhu cầu của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Dưới đây, YES OFFICE sẽ cập nhật chi tiết hồ sơ thành lập của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam để các bạn quan tâm có thể nắm rõ:

Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 •  Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn.
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn.
 • Quyết định về góp vốn thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Luật Đầu tư quy định.
 • Lưu ý, đối với các thành viên là cá nhân/tổ chức nước ngoài, các bản sao về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với hồ sơ đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn
 • Quyết định về góp vốn thành lập công ty (nếu có).
 • Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Luật Đầu tư quy định.
 • Lưu ý, đối với các thành viên là cá nhân/tổ chức nước ngoài, các bản sao về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn.
 • Quyết định về việc thành lập công ty cổ phần (nếu có).
 • Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Luật Đầu tư quy định.
 • Lưu ý, đối với các thành viên là cá nhân/tổ chức nước ngoài, các bản sao về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty được pháp luật quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể:

Thủ tục thành lập công ty được pháp luật quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020
Thủ tục thành lập công ty được pháp luật quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Đầu tiên, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp:

 • Xác định loại hình doanh nghiệp.
 • Tiến hành đặt tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở giao dịch của công ty.
 • Tiến hành đăng ký vốn điều lệ.
 • Tiến hành lựa chọn chức danh người đại diện công ty.
 • Tiến hành lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền sẽ lựa chọn một trong các phương thức sau để nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử.
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Bước 3: Tiến hành giải quyết hồ sơ

Thông thường, sau 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký Kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ hồ sơ và có thông báo cụ thể cho doanh nghiệp. Nếu từ chối hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo cụ thể lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

 • Điều kiện về chủ thể thành lập: Được quy định rõ tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều kiện về ngành nghề đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp được phép kinh doanh các ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
 • Điều kiện về tên doanh nghiệp dự kiến thành lập: Được quy định rõ tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều kiện về rình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Được quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều kiện về nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Lệ phí được quy định tại thông tư 215/2016/TT-BTC, thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2016/TT-BTC và thông tư 47/2019/TT-BTC.

Các loại chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Khi các cá nhân/tổ chức tiến hành đăng ký thành lập công ty sẽ phải bỏ ra một số chi phí, lệ phí cơ bản sau:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra cá nhân/tổ chức còn phải chi trả một số loại chi phí khác như:

 • Phí làm con dấu
 • Phí mở tài khoản ngân hàng
 • Phí mua chữ ký số/token,
 • Phí tạo mẫu + mua hóa đơn
 • Phí dịch vụ khai thuế ban đầu, nộp thuế môn bài, …

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Yes Office

 • Tư vấn và giải đáp miễn phí mọi thắc mắc của quý khách hàng, doanh nghiệp về thủ tục, điều kiện, hồ sơ thành lập công ty.
 • Luôn luôn báo giá trọn gói và cam kết không phát sinh thêm chi phí.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, giấy tờ, hồ sơ xin đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh hợp pháp.
 • YES OFFICE luôn có đội ngũ chuyên viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tình.
 • Cam kết tiết kiệm tối đa thời gian, chi chí thành lập công ty cho quý khách hàng, doanh nghiệp.
 • Cam kết xin cấp giấy phép đăng ký, thành lập công ty với tỷ lệ thành công cao nhất.
phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Phí thành lập doanh nghiệp trên thị trường hiện nay phải chăng

Các điều cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần bắt tay ngay vào thực hiện các loại hồ sơ và thủ tục cơ bản sau, để tránh bị xử phạt không mong muốn xảy ra.

Tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Hồ sơ khai thuế sẽ được nộp tại Chi cục Thuế/Cục thuế nơi công ty đặt trụ sở chính. Một bộ hồ sơ khai thuế ban đầu sẽ gồm có:

 • Tờ khai về đăng ký hình thức kế toán.
 • Giấy quyết định bổ nhiệm giám đốc.
 • Giấy quyết định bổ nhiệm kế toán.
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản được cố định.
 • Tờ khai về lệ phí môn bài.
 • Phiếu đăng ký với nội dung trao đổi thông tin qua cổng điện tử.
 • Lưu ý: Nếu doanh nghiệp nộp tờ khai và lệ phí môn bài chậm sẽ bị phạt tối đa lên đến 25.000.000 đồng, căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt hành vi chậm nộp tờ khai thuế so với thời hạn quy định.

Tiến hành mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp cần mở tài khoản ngân hàng để đảm bảo quá trình nộp thuế lẫn thực hiện giao dịch kinh doanh về sau được thuận lợi. Đặc biệt, mỗi doanh nghiệp sau khi được thành lập cần phải thực hiện chuyển khoản đối với các giao dịch có giá trị hợp đồng từ 20.000.000 đồng trở lên.

Hiện nay, sau khi mở tài khoản, doanh nghiệp không phải thông báo lên sở Kế hoạch và Đầu tư nữa mà chỉ cần đăng ký nộp thuế điện tử cho tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Tiến hành mua chữ ký số

Chữ ký số  là công cụ điện tử cực kỳ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Bởi lẽ, chúng được dùng để thực hiện hồ sơ, thủ tục qua mạng gồm: Ký hợp đồng online, bảo hiểm xã hội, giao dịch qua ngân hàng, nộp tờ khai, báo cáo thuế… mà không mất thời gian in ấn, đi lại hay đóng dấu,…

Một doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng 01 chữ ký số tương tự như một doanh nghiệp chỉ một mẫu dấu tròn và sau khi mua chữ ký số doanh nghiệp cần đăng ký với cơ quan Thuế về vấn đề này.

Tiến hành treo bảng hiệu doanh nghiệp

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, tên công ty cần được viết hoặc được gắn tại trụ sở công ty, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp. Vậy nên, việc doanh nghiệp chậm trễ hoặc không treo bảng hiệu công ty sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Và để không làm mất thời gian làm việc của quý công ty, sau khi sử dụng dịch vụ thành lập tại YES OFFICE, quý doanh nghiệp có thể nhờ nhân viên của chúng tôi hỗ trợ dịch vụ làm bảng hiệu công ty chất liệu mica với phí dao động 200.000 đồng/bảng hiệu.

Tiến hành làm thủ tục phát hành hóa đơn

Thủ tục phát hành hóa đơn hay còn gọi là hóa đơn VAT. Cụ thể:

 • Đối với hóa đơn giấy: Sau khi doanh nghiệp làm thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời nhận được sự đồng ý từ cơ quan Thuế trực tiếp quản lý, doanh nghiệp sẽ tiến hành liên hệ với đơn vị in ấn hóa đơn và đơn vị phát hành. Tuy nhiên hiện tại hóa đơn giấy không còn được sử dụng rộng rãi nữa, thay vào đó các doanh nghiệp hầu như đã sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Đối với hóa đơn điện tử: Sau khi hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được phê duyệt. Hóa đơn xuất ra mới sẽ có giá trị sử dụng với đầy đủ hồ sơ cơ bản sau:
  • Quyết định về sử dụng hóa đơn.
  • Bản thông báo về phát hành hóa đơn.
  • Mẫu hóa đơn mẫu theo quy định.
Thủ tục phát hành hóa đơn hay còn gọi là hóa đơn VAT
Thủ tục phát hành hóa đơn hay còn gọi là hóa đơn VAT

Tiến hành hoàn thiện điều kiện về chứng chỉ, giấy phép và vốn

Đối với thông tin còn thiếu trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm: Chứng chỉ hành nghề, giấy phép con,…doanh nghiệp nên nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ để tránh việc bị xử phạt đối với trường hợp có đoàn thanh tra.

Đối với các loại hình công ty gồm: Công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH,…doanh nghiệp cần thực hiện đúng với cam kết vốn góp là 90 ngày tính từ thời điểm được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với trường hợp sau thành lập, nếu có phát sinh không mong muốn tác động đến tài chính lẫn thời hạn cam kết góp vốn. Công ty cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ.

Tham gia bảo hiểm cho người lao động

Đây là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp được quy định rõ tại Quyết định số 772/QĐ-BHXH. Theo đó, trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm hồ nộp hồ sơ tham gia BHXH cho người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải kê khai và nộp các loại thuế sau theo đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt: Tờ khai về thuế giá trị gia tăng, tờ khai về thuế TNCN hàng quý, thuế TNDN,…

Tại sao chọn YES OFFICE làm đơn vị dịch vụ thành lập doanh nghiệp?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại công ty YES OFFICE hiện được nhiều quý khách hàng lựa chọn khi có nhu cầu đăng ký giấy phép thành lập công ty. Lý do là bởi:

Chúng tôi có kinh nghiệm hoạt động dịch vụ này

Tính đến này, tuy công ty YES OFFICE chỉ mới hoạt động được gần 3 năm nhưng đội ngũ nhân viên đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho các doanh nghiệp.  Chúng tôi đã và đang hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh hợp pháp thành công. Vừa đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí vừa tiết kiệm thời gian cho quý doanh nghiệp.

YES OFFICE có đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn

Đến với YES OFFICE, quý khách hàng sẽ được làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên gia kinh doanh giỏi chuyên môn. Tất cả đều có kinh nghiệm hoạt động lớn trên thương trường, sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho quý doanh nghiệp các giải pháp kinh doanh đúng đắn và tốt nhất. Thậm chí, đội ngũ chuyên gia của YES OFFICE còn cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng tận tình kể cả sau khi sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, dịch vụ thành lập doanh nghiệp của YES OFFICE còn được khách hàng đánh giá cao ở việc cung cấp giá cả hợp lý. Đảm bảo quý khách hàng sẽ được hài lòng tuyệt đối về chất lượng lẫn thái độ phục vụ của chúng tôi.

Kết luận:

Vừa rồi YES OFFICE đã cập nhật xong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Nếu quý khách hàng muốn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của YES OFFICE, vui lòng liên hệ theo hotline sau để được chúng tôi tư vấn kịp thời.

Ông Đỗ Hoàng Anh tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Bắt đầu từ năm 2017, Ông tham gia vào lĩnh vực pháp lý, hỗ trợ đồng hành cùng hàng trăm Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn giải quyết các vấn đề phát sinh cho các Doanh nghiệp từ những bước chuẩn bị thủ tục thành lập đến khi Doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát triển. Năm 2021, Ông Hoàng Anh đảm nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Pháp lý Công ty Cổ phần Yes Office, với cương vị này Ông đã đang song hành cùng Yes Office giúp các Doanh nghiệp vững tin về mặt pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của mình và đồng thời ngày càng khẳng định vị thế trên lĩnh vực này.