fbpx
Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ
27/08/2022

Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ được lập như thế nào?

Đối với một công ty thì tài chính là một vấn đề luôn được quan tâm và trú trọng đến. Do đó, để nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, công ty TNHH nhỏ phải lập báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ có nội dung như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến vấn đề này.

Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu. Việc này nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của công ty.

Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Hệ thống báo cáo tài chính công ty sẽ cung cấp cho nhà quản trị thấy được một bức tranh tổng thể về nguồn lực tài chính doanh nghiệp và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính thường được lập theo quý, 6 tháng và theo năm. Theo chế độ tài chính hiện hành, báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính được nhà quản lý tài chính lập ra và trình bày tuân thủ theo các quy định kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính của công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một hệ thống báo cáo tài chính.

Xem thêm:

Báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ có ý nghĩa gì?

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý công ty TNHH nhỏ cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

 • Báo cáo tài chính là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của công ty TNHH nhỏ.
 • Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý công ty TNHH nhỏ
Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý công ty TNHH nhỏ
 • Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Đồng thời cũng là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của công ty TNHH nhỏ.
 • Báo cáo tài chính còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của công ty. Đây là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị công ty TNHH nhỏ không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ để làm gì?

Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ được các chủ thể là nhân viên công ty, kế toán trong doanh nghiệp sử dụng thực hiện việc báo cáo tài chính của mình đến các cơ quan có thẩm quyền. Việc sử dụng mẫu này nhằm mục đích cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của công ty TNHH nhỏ cho cơ quan thuế quản lý được biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. Không những thế mà việc báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ cũng là một phần để doanh nghiệp tự kiểm soát được tài chính và đưa ra được các định hướng và chiến lược cho hoạt động của doanh nghiệp trong năm tiếp theo.

Bộ báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Mẫu báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Đối với công ty TNHH nhỏ đáp ứng giả định hoạt động liên tục

a) Báo cáo bắt buộc:

 • Mẫu số B01a – DNN: Báo cáo tình hình tài chính.
 • Mẫu số B02 – DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Mẫu số B09 – DNN: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, công ty TNHH nhỏ có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Mẫu số B03 – DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đối với công ty TNHH nhỏ không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

a) Báo cáo bắt buộc:

 • Mẫu số B01 – DNNKLT: Báo cáo tình hình tài chính.
 • Mẫu số B02 – DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Mẫu số B09 – DNNKLT: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Mẫu số B03 – DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về báo cáo tài chính của công ty TNHH nhỏ. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp nhé.

XEM THÊM

Ông Việt Phạm tốt nghiệp trường đại học Kinh Tế TP. HCM, tại đây ông học chuyên ngành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp năm 2014. Từ năm 2015, ông tham gia vào thị trường văn phòng và hợp tác với nhiều tòa nhà . Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong ngành văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ và văn phòng dịch vụ. Tiếp nối thành công và với vốn kinh nghiệm tích lũy, đến năm 2020 ông trở thành giám đốc kinh doanh cho công ty cổ phần Yes Office bên mảng dịch vụ cho thuê văn phòng tại TP HCM. Dù bắt đầu hoạt động ở thời điểm bùng phát dịch COVID-19, nhưng Yes Office đang dần khẳng định vị thế trên trị trường và chinh phục hơn 900 doanh nghiệp đang tin dùng dịch vụ.