Bo Sung Nganh Nghe Tren Giay Chung Nhan Dau Tu
26/05/2022

Bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nhà đầu tư có thể thay đổi hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức thay đổi như tăng vốn, thay đổi địa điểm thực hiện dự án, bổ sung ngành nghề kinh doanh,… Khi thay đổi các nội dung đó, nhà đầu tư cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông qua bài viết này, YES OFFICE sẽ chia sẻ một số kiến thức pháp lý về hình thức bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư đến Quý khách hàng, các nhà đầu tư đang có nhu cầu tìm hiểu.

Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư

 • Ngoài những ngành nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường quy định tại Mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Với những ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Mục B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được quy định tại điều 18 của nghị định này
 • Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì nhà đầu tư cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.
 • Với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi bổ sung ngành nghề nhà đầu tư cần điều chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn;
 • Ngành nghề đầu tư được bổ sung là ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư được phép hoạt động, phù hợp với các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường tại Luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan.
 • Ngoài ra, với những ngành nghề Việt Nam chưa cam kết về tiếp cận thị trường thì điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng như sau:
  • Trường hợp pháp luật Việt Nam không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành nghề được bổ sung thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như các nhà đầu tư trong nước;
  • Trường hợp pháp luật Việt Nam đã có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành nghề bổ sung thì nhà đầu tư nước ngoài áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.
Bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư
Bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư

XEM THÊM:

Thủ tục bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất thực hiện dự án;
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền cho YES OFFICE thực hiện thủ tục thay nhà đầu tư.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ. Ngoài ra, sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thay đổi đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư vừa được điều chỉnh.
 • Giấy ủy quyền cho YES OFFICE thực hiện thủ tục thay nhà đầu tư.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi đồng ý từ ngvà cấp giấy xác nhận thay đổi Sau 03 ngày làm việc kể ày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố sẽ cấp giấy xác nhận thay đổi ngành nghề cho doanh nghiệp. Trên đây là một số thông tin về điều kiện, thủ tục bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư. Nếu như Quý khách hàng còn có những thắc mắc hay có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ thêm về các vấn đề khác có liên quan, xin vui lòng liên hệ YES OFFICE 0942 688 339

Ông Đỗ Hoàng Anh tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Bắt đầu từ năm 2017, Ông tham gia vào lĩnh vực pháp lý, hỗ trợ đồng hành cùng hàng trăm Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn giải quyết các vấn đề phát sinh cho các Doanh nghiệp từ những bước chuẩn bị thủ tục thành lập đến khi Doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và phát triển. Năm 2021, Ông Hoàng Anh đảm nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Pháp lý Công ty Cổ phần Yes Office, với cương vị này Ông đã đang song hành cùng Yes Office giúp các Doanh nghiệp vững tin về mặt pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của mình và đồng thời ngày càng khẳng định vị thế trên lĩnh vực này.